Vision, mission og værdier

Vores vision,

mission og værdier

Vision


Vores vision er at skabe mere viden om, interesse for og glæde ved naturen blandt borgere i Nordsjælland.


Vi vil give dem lyst og handlekompetence til at tale naturens sag samt bidrage til højere biodiversitet.


Mission


Vi arrangerer aktiviteter i naturen for alle børn, unge og voksne, som:

  • Giver mere viden om naturen
  • Vækker nysgerrighed og glæde ved at bruge naturen
  • Udvikler mod på og færdigheder til at begå sig i naturen
  • Styrker lysten og evnen til at passe på naturen

 

Værdier


  • Læring gennem leg: Vi tror på, at den bedste læring sker, når vi bruger vores krop, sanser og fantasi i rummelige fællesskaber.
  • Nysgerrighed og naturmod: Vi opfordrer til at bruge og udforske naturen på nye måder motorisk og sanseligt.
  • Faglighed: Vi formidler viden om naturen på et højt fagligt niveau.